Gràcies per visitar la web tradeando.net. Vostè va arribar a aquesta pàgina Termes i condicions d’un dels llocs esmentats, referit aquí com a “aquest lloc web”.

Aquests termes i condicions estan subjectes a canvis per TRADEANDO (d’ara endavant, la Companyia), en qualsevol moment, a la nostra discreció i sense avís previ, actualitzant aquesta publicació.

Aquests termes i condicions regeixen lús daquest lloc web. En accedir a aquest lloc web, vostè reconeix i accepta aquests termes i condicions.

Lús daquest lloc web després implementen els canvis constitueix la seva acceptació dels canvis. Com a resultat, us recomanem que consulteu els termes i condicions cada vegada que utilitzeu aquest lloc web.

1. Propietat Intelectual

Vostè reconeix i accepta que tots els continguts i materials disponibles en aquest lloc web estan protegits per drets d’autor, marques comercials, marques de servei, patents, secrets comercials o altres drets de propietat i lleis. A excepció d’allò expressament autoritzat per la Companyia, vostè es compromet a no vendre, llicenciar, llogar, modificar, distribuir, copiar, reproduir, transmetre, mostrar públicament, executar públicament, publicar, adaptar, editar o crear treballs derivats d’aquests materials o contingut.
Com s’ha assenyalat anteriorment, la reproducció, còpia o redistribució amb finalitats comercials de qualsevol material o elements de disseny d’aquest lloc web està estrictament prohibida sense el permís exprés i per escrit de la Companyia. Per obtenir informació sobre com sol·licitar aquest permís, si us plau contacteu amb nosaltres a [email protected]

2. Limitacions d’ús

Heu de tenir almenys divuit (18) anys d’edat per accedir a aquesta pàgina web. Si no teniu almenys divuit anys, no se us permet tenir accés a aquest lloc web sota cap concepte.

Si se us proporciona una contrasenya per accedir a aquest lloc web, aquesta és només per al seu ús personal, llevat que s’especifiqui el contrari. Vostè accepta que és responsable de la seguretat de la contrasenya.

3. Comandes i Política de Devolucions

Segons la legislació vigent per la qual es regula el dret dels consumidors i usuaris, els nostres productes en tractar-se d’un producte digital, no podem tramitar una devolució física i estem exempts de devolució. Es pot desistir del mateix en un plaç no superior a 14 díes naturals si no s´ha procedit a accedir ni a descarregar ni el total ni part del producte . Si s´obtés pel desestiment es comunicara en el plaç determinat.

Llei 20/2014, de 16 d´octubre, reguladora de la contractació electrónica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat económica en un espai digital: www.consellgeneral.ad/fitxers/documents/lleis-2014/llei-20-2014

Llei 13/2013, del 13 de juny, de competencia efectiva i protección del consumidor: www.afa.ad/ca/assets/normativa/llei_13_2013/llei-13-2013-competencia-efectiva-i-proteccio-del-consumidor-2013-06-03.pdf

Durada del contracte

Tot i que l’objectiu de l’empresa és que els usuaris tinguin accés vitalici a l’acadèmia, l’empresa es reserva el dret de restringir l’accés de qualsevol alumne passat un any des del registre.

A més, l’empresa es reserva el dret de limitar l’accés al canal de telegram després d’un màxim de 30 dies d’ús.

Aquesta clàusula està dissenyada per protegir els interessos de l‟empresa si en algun moment decidim deixar de vendre noves places d‟alguna de les nostres formacions, i limitar l‟accés als serveis associats: canal de telegram, classes en directe, assessorament o actualització de continguts.

4. Referències de Tercers / Hipervincles

Aquest lloc web es pot enllaçar a altres llocs a Internet. Aquests llocs poden contenir informació o material que algunes persones poden trobar inadequat o ofensiu. Aquests altres llocs no estan sota el control de la Companyia, i vostè reconeix que aquesta no és responsable de l’exactitud, el compliment dels drets d’autor, legalitat, decència, o qualsevol altre aspecte del contingut d’aquests llocs. La inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de l’altre lloc ni associació amb els operadors.

5. Informació Proporcionada

Per la present, garanteix que qualsevol informació que envieu a la Companyia a través d’aquest lloc web és propietat de vostè i que vostè té l’autoritat necessària per presentar aquesta informació. Vostè atorga a la Companyia, autorització lliure de drets i amb caràcter mundial, per visualitzar, modificar, adaptar, crear treballs derivats, i altrament utilitzar qualsevol suggeriment, idea, i la informació que vostè proporciona a la Companyia.

Així mateix, accepta que no ha de presentar o transmetre qualsevol contingut a través d’aquest lloc web o d’empresa que:

· Sigui obscè, vulgar, o pornogràfic.

· Encoratgeu a la comissió d’un delicte o violació d’una llei.

· Violi qualsevol llei.

· Infringeixi els drets de propietat intel·lectual d’un tercer.

· Seguiu ofensiu o inapropiat segons el tipus de contingut i la informació proporcional

La Companyia es reserva el dret d’eliminar qualsevol contingut que violi aquestes regles, o que no sigui apropiat, a sola discreció de la Companyia, sense obligació ni avís a vostè.

La Companyia es reserva el dret de cooperar amb les forces de l’ordre i els funcionaris judicials a la investigació o l’enjudiciament de qualsevol delicte o demanda. Vostè accepta mantenir indemne la Companyia de qualsevol conseqüència o acció presa per la Companyia en cooperació amb aquesta investigació compliment de la llei o ordre judicial.

6. Contacte

Si necessiteu posar-vos en contacte amb nosaltres, podeu enviar-nos un email a [email protected].

7. Exclusió de Garanties

TOTS ELS MATERIALS, INFORMACIÓ, PROGRAMARI, PRODUCTES I SERVEIS INCLOSOS EN, O DISPONIBLES A TRAVÉS D’AQUEST LLOC WEB (el “Contingut”) es proporcionen “TAL QUAL” I “SEGONS DISPONIBILITAT” PER AL SEU ÚS. EL CONTINGUT ES PROPORCIONA SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITES, INCLOUENT, PERÒ NO LIMITAT A, LES GARANTIES DE COMERCIALITZACIÓ, IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR O NO INFRACCIÓ. SOCIETAT I ELS SEUS AGENTS NO GARANTEIXEN QUE EL CONTINGUT ÉS EXACTE, CONFIABLE O CORRECTE; QUE AQUEST LLOC WEB ESTARÀ DISPONIBLE EN QUALSEVOL MOMENT O UBICACIÓ A PARTICULAR; QUE QUALSEVOL DEFECTE O ERROR SERÀ CORREGIT; O QUE EL CONTINGUT ÉS LLIURE DE VIRUS O ALTRES COMPONENTS PERJUDICIALS. L’ÚS D’AQUEST LLOC WEB ÉS L’ÚNIC EN EL RISC. A causa del fet que algunes jurisdiccions no permetin l’exclusió de certes garanties, aquestes exclusions poden no aplicar-se a vostè.

8. Limitació de Responsabilitat

SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA LA COMPANYIA, O ELS SEUS AGENTS, FILIALS, FUNCIONARIS, DIRECTORS, EMPLEATS I CONTRACTISTES SERAN RESPONSABLES PER DANYS DIRECTES, INDIRECTES, MORALS, ACCIDENTALS, ESPECIALS O CONSEQÜENTS. AQUESTA LIMITACIÓ S’APLICA SI LA SUPOSADA RESPONSABILITAT ES BASA EN UN CONTRACTE, AGRAVI, NEGLIGÈNCIA, ESTRICTA RESPONSABILITAT, O QUALSEVOL ALTRA FORMA, ENCARA QUAN LA COMPANYIA HA ESTAT ADVERTIT DE LA POSSIBILITAT DE TALS. A EXCEPCIÓ DEL PROHIBIT PER LA LLEI, EN CAP CAS LA QUANTITAT DE RESPONSABILITAT COL·LECTIVA D’EMPRESA I ELS SEUS AGENTS, FILIALS, FUNCIONARIS, DIRECTORS, EMPLEATS I CONTRACTISTES EXCEDIR LA QUANTITAT PAGUAT A LA COMPANYIA DE SERVEI. A causa del fet que algunes jurisdiccions no permetin l’exclusió o limitació de danys directes o indirectes, la responsabilitat de la companyia en aquestes jurisdiccions estarà limitada a l’extensió permesa per la llei.

9. Indemnització

A petició de la companyia, vostè accepta defensar, indemnitzar i mantenir tant la Companyia com els seus empleats, contractistes, funcionaris i directors de totes les responsabilitats, reclamacions i despeses, incloent-hi honoraris d’advocats, que es derivin del seu mal ús d’aquest. lloc web o de la seva violació dels termes i condicions establerts en aquest document.

10. Divisibilitat i Integració

Tret del que especifiqueu aquí, aquest acord constitueix l’acord complet entre vostè i la Companyia respecte a aquest lloc web i reemplaça totes les comunicacions anteriors o contemporànies entre vostè i la Companyia respecte a aquest lloc web. Si alguna part d’aquests Termes i Condicions es considera invàlida o inexecutable, aquesta disposició haurà de ser interpretada d’una manera consistent amb la llei aplicable per reflectir, tan a prop com sigui possible, les intencions originals de les parts, i les restants restants romandran en plena vigència i efecte.

11. Legislació aplicable

Les nostres condicions generals o específiques i les contingudes a la nostra web estan redactades en català i s’interpretaran i regiran per les lleis del Principat d’Andorra. Les parts concorden a sotmetre les discrepàncies que poguessin sortir a la jurisdicció dels jutjats i els tribunals del Principat d’Andorra.
Si esteu contractant com a consumidor, els tribunals competents per conèixer de les discrepàncies seran els establerts a la normativa de consum corresponents. En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Andorra, et sotmetrà als jutjats i tribunals del Principat.

12. Condicions de finançament

Si vostè adquireix una plaça utilitzant com a mètode de pagament alguna de les nostres financeres, sàpiga que TRADEANDO no tindrà responsabilitat o relació sobre les condicions del pagament, el pagament a través de la financera estableix una relació jurídica exclusivament entre la pròpia financera i el client.

Ir arriba